Webinary DDC w lipcu 2020

Wykłady online przybliżające zasady dostępności cyfrowej

Program webinarów DDC w lipcu 2020

Popularne narzędzia a samoocena dostępności cyfrowej strony www

W trakcie wykładu 1 (nr 8 od maja) zostaną omówione najbardziej popularne narzędzia do walidacji automatycznej strony internetowej.Uczestnicy spotkania zwrócą uwagę na różnorodność narzędzi, którymi posługuje się audytor, ekspert czy specjalista ds. dostępności cyfrowej w codziennej pracy.

Termin: 6 lipca 2020r. (poniedziałek) godz. 17:00 – 18:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Piktogram DDC 1 Webinar

Kolory i kontrasty w materiałach cyfrowych

Wykład 2 (nr 9 od maja) przybliży najważniejsze strategie poprawnego dobierania kolorów tekstu, tła i elementów graficznych na stronach www oraz w materiałach cyfrowych. Ponadto w trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z narzędziami służącymi do sprawdzania współczynnika kontrastu.

Termin: 13 lipca 2020r. (poniedziałek) godz. 17:00 – 18:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Zapewnienie dostępnej alternatywy dla elementów niedostępnych cyfrowo

W trakcie wykładu 3 (nr 10 od maja) zostaną omówione zalecenia przedstawione w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie zapewnienia dostępnej alternatywy dla zapewnienia dostępności wszelkich treści na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych.

Termin: 20 lipca 2020r. (poniedziałek) godz. 17:00 – 18:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Piktogram DDC 3 Webinar
Piktogram DDC 4 Webinar

Przygotowanie prezentacji Power Point zgodnie ze standardem dostępności cyfrowej

Wykład 4 (nr 11 od maja) przybliży najważniejsze strategie poprawnego przygotowania prezentacji w Power Point zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej zalecanymi przez Konsorcjum W3C. W trakcie wykładu zostaną omówione podstawy typografii, wykorzystanie szablonów PPT, kolorystyka, elementy multimedialne oraz prawidłowy sposób projektowania całej prezentacji.

Termin: 27 lipca 2020r. (poniedziałek) godz. 17:00 – 18:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Scroll to Top