Cele i misja DDC

Od 2015 roku organizuję Dni Dostępności Cyfrowej (DDC), które odbywają się cyklicznie. Od 2020 roku również w formie zdalnej. Głównym celem wydarzenia jest:

  • propagowanie i przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego,
  • zrozumienie i wdrażanie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
  • współpraca z ekpertami w zakresie dostępności,
  • propagowanie projetowania uniwersalnego,
  • organizowanie warsztatów, wykładów, szkoleń, webinarów, które przybliżają zagadnienia związane z przygotowaniem dostępnych cyfrowo dokumentów elektronicznych,  materiałów edukacyjnych, elementów multimedialnych,
  • organizowanie imprez kulturalnych, wydarzeń sportowych, itp. w sposób dostępny.
Piktogram. Na monitorach Spodek, kopalnia, osoba na wózku i niewidomy.

Wykłady otwarte w formie webinarów

Od roku 2020 Dni Dostępności Cyfrowej odbywają się również w formie wykładów otwartych.

Seminaria i warsztaty

DDC 2018

Tematyka DDC w 2018 roku przybliża włączenie cyfrowe w mediach, sztuce i kulturze.

DDC 2020

Tematyka DDC w 2020 roku to włączenie cyfrowe w transporcie i projektowaniu uniwersalnym.

DDC 2021

W 2021 roku tematyka DDC to edukacja włączająca.

Program VI DDC >

Napis: Dni Dostępności Cyfrowej

DDC 2015

W 2015 roku tematyka I DDC skupiła się na dostępności w kulturze, sztuce i edukacji.

DDC 2016

W roku 2016 DDC obejmowały tematykę dostępności gier komputerowych.

DDC 2017

W 2017 roku uczestnicy DDC zapoznali się z dostępnością w turystyce i sporcie.

Przewiń do góry