Dni Dostępności Cyfrowej

Zapraszam do zapoznania się z ofertą warsztatów, szkoleń i webinarów.

Cele i misja DDC

Od 2015 roku organizuję Dni Dostępności Cyfrowej (DDC), które odbywają się cyklicznie. Od 2020 roku również w formie zdalnej. Główne cele to:

  • propagowanie i przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego
  • zrozumienie i wdrażanie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
  • współpraca z ekpertami w zakresie dostępności
  • propagowanie projetowania uniwersalnego
  • organizowanie warsztatów, wykładów, szkoleń, webinarów, które przybliżają zagadnienia związane z przygotowaniem dostępnych cyfrowo dokumentów elektronicznych,  materiałów edukacyjnych, elementów multimedialnych
  • organizowanie imprez kulturalnych, wydarzeń sportowych, itp. w sposób dostępny.

Od 2021 roku misja pt Anatomia Dostępności Cyfrowej jest realizowana przez firmę edukacyjno-szkoleniową MultiAccess Centre Izabela Mrochen.

Piktogram. Na monitorach Spodek, kopalnia, osoba na wózku i niewidomy.

Wykłady otwarte w formie webinarów

Od roku 2020 Dni Dostępności Cyfrowej odbywają się również w formie wykładów otwartych.

Seminaria, szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty w 2022

Od czerwca zapraszam na szkolenia w formie warsztatowej z zakresu przygotowywania materiałów cyfrowych zgodnie z przyjętymi standardami. Szkolenia będą odbywać się w kilku miastach w Polsce m.in. w Katowicach, Lublinie, Krakowie, Warszawie.

Tematyka spotkań to Anatomia Dostępności Cyfrowej:

  • przygotowanie dostępnych dokumentów pakietu MsOffice
  • samodzielne badanie poziomu dostępności stron internetowych
  • przygotowanie dostępnych dokumentów w formacie PDF

Więcej informacji na temat warsztatów stacjonarnych w 2022 roku na stronie Anatomia Dostępności Cyfrowej >

Napis: Dni Dostępności Cyfrowej

Tematyka Dni Dostępności Cyfrowej

DDC 2018

Tematyka DDC w 2018 roku przybliża włączenie cyfrowe w mediach, sztuce i kulturze.

DDC 2020

Tematyka DDC w 2020 roku to włączenie cyfrowe w transporcie i projektowaniu uniwersalnym.

DDC 2022

Tematyka DDC w 2022 roku to Anatomia Dostępności Cyfrowej wprowadzona na podstawie warsztatów stacjonarnych.

Napis: Dni Dostępności Cyfrowej

DDC 2015

W 2015 roku tematyka I DDC skupiła się na dostępności w kulturze, sztuce i edukacji.

DDC 2016

W roku 2016 DDC obejmowały tematykę dostępności gier komputerowych.

DDC 2017

W 2017 roku uczestnicy DDC zapoznali się z dostępnością w turystyce i sporcie.

Scroll to Top