Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies dr Izabeli Mrochen

Wersje archiwalne: brak

Poniższa wersja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021

Dzień dobry! Gdy korzystasz z moich stron internetowych (https://a11y-ddc.pl/, https://izabela-mrochen.eu/, https://macent.eu), przetwarzam Twoje dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzących w celu zapewnienia Ci możliwości komfortowego korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na moich stronach, obsługi zamówień, webinarów, newslettera, komentarzy, wiadomości, zgłoszeń, reklamacji, życzeń i innych zapytań do mnie kierowanych oraz w celach archiwalnych, statystycznych i marketingowych.

Wszystkie ważne i szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością znajdziesz w dalszej części tego dokumentu, który został skonstruowany w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Zachęcam do lektury, a w razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@izabela-mrochen.eu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Izabela Mrochen, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MultiAccess Izabela Mrochen”, ul. Panewnicka 327a/2, 40-773 Katowice, NIP: 6411570305

Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?

Nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych (IOD), ponieważ w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio ze mną pod adresem biuro@izabela-mrochen.eu.

Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, przetwarzam Twoje następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, firma, numer NIP,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w wymienianej ze mną korespondencji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w reklamacji,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w formularzu odstąpienia od umowy,
 • dane inne niż identyfikacyjne i kontaktowe zawarte w komentarzu publikowanym na stronie,
 • szczegóły zamówień takie jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia,
 • informacje zawarte w profilu subskrybenta newslettera takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów.

Informacje Anonimowe

Co więcej, korzystam z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z moich stron internetowych. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są dalej jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności, w szczególności do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • przesyłasz zapytanie przez formularz
 • kontaktowy, kontaktujesz się za pośrednictwem czatu osadzonego na stronie lub wysyłasz maila,
 • zapisujesz się na webinar,
 • zapisujesz się na newsletter,
 • publikujesz komentarz,
 • składasz zamówienie,
 • składasz reklamację lub odstępujesz od umowy.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 • system do zarządzania zamówieniami oraz system newsletterowy zapisują Twój adres IP,
 • system do zarządzania zamówieniami gromadzi informacje na temat każdego zamówienia, takie jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia,
 • system newsletterowy gromadzi informacje na Twój temat w ramach profilu subskrybenta, takie jak przybliżona lokalizacja, adres IP, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, data subskrypcji, data anulowania subskrypcji, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów,
 • narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach moich stron internetowych.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan infrastruktury technicznej, szkolę personel, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa webinaru – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi,
 • archiwizacja na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji - szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, czatu lub poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obsługa webinaru - szczegóły

Zapisując się na webinar, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.

Udział w webinarze następuje na podstawie umowy o udział w webinarze zawieranej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu obsługi webinaru, co stanowi realizację umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Formą zapłaty za udział w niektórych webinarach może być wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach. W takiej sytuacji, zapis na webinar prowadzi również do zapisu na newsletter (szczegóły opisane poniżej w ramach sekcji poświęconej obsłudze newslettera).

Dane osobowe związane z umową o udział w webinarze przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zażądać, żebym przedstawiła Ci, jakie informacje związane z umową o udział w webinarze przechowywane są w mojej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebym przesłała, o ile jest to technicznie możliwe innemu administratorowi.

Obsługa newslettera – szczegóły

Zapisując się na newsletter zawierający informacje o moich nowościach, promocjach, produktach lub usługach, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Przetwarzam w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi newslettera, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

Mimo wskazanej powyżej podstawy prawnej przetwarzania danych na potrzeby obsługi newslettera, odbieram od Ciebie zgodę na wysyłkę newslettera zawierającego informację o moich nowościach, promocjach, produktach lub usługach, jako że przepisy szczególne wymagają odrębnej zgody na działania marketingowe realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ponieważ nieodłączną częścią newslettera są informacje o moich nowościach, promocjach, produktach lub usługach, zapis do newslettera nie jest możliwy bez udzielenia tej zgody.

Oprócz danych niezbędnych do prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług, dochodzi również do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez system newsletterowy w ramach profilu subskrybenta, takich jak przybliżona lokalizacja, rodzaj wykorzystywanego urządzenia i oprogramowania, przynależność do poszczególnych grup newsletterowych, statystyki dotyczące aktywności w stosunku do wysyłanych newsletterów. Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych związanych ze skutecznością podejmowanych działań marketingowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o który mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach profilu subskrybenta gromadzone są również informacje takie jak Twój adres IP, data zapisu na newsletter, data rezygnacji z otrzymywania newslettera, które to informacje gromadzone są na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem oraz w celu zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.

W każdej chwili możesz zażądać, żebym przedstawiła Ci, jakie informacje zgromadzone są w ramach Twojego profilu subskrybenta.

W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera, co spowoduje, że przestanę wysyłać do Ciebie wiadomości newsletterowe. Niemniej jednak, Twoje dane związane z newsletterem będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z newsletterem, na potrzeby archiwalne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane zgromadzone w profilu subskrybenta są niezbędne do zapewnienia sobie, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, możliwości wykazania odebrania od Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chwili rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz wysyłania newslettera wyłącznie w okresie od chwili zapisu do chwili rezygnacji, dane te będą przechowywane do czasu upływu okresu, przez który organ nadzorczy może poddać mnie kontroli w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań newsletterowych.

Obsługa komentarzy - szczegóły

Publikując na mojej stronie komentarz, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, adres strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by opublikować komentarz.

Publikacja komentarza następuje w ramach realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie mojego regulaminu podlinkowanego w stopce strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO – świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Dane osobowe związane z opublikowanym komentarzem przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługą świadczoną w tym zakresie drogą elektroniczną na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz usunąć komentarz opublikowany uprzednio na stronie. Komentarz przestaje być widoczny na stronie, ale jest nadal przechowywany w mojej bazie na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zażądać, żebym przedstawiła Ci, jakie informacje związane z publikacją komentarza przechowywane są w mojej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebym przesłała, o ile jest to technicznie możliwe innemu administratorowi.

Obsługa zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie, przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie.

Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy na podstawie regulaminu akceptowanego przy składaniu zamówienia. Przetwarzam w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu realizacji tej umowy, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Oprócz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, dochodzi również do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez system zamówień, takich jak ID użytkownika, ID płatności, numer zamówienia, zamówiony produkt, data płatności, data realizacji zamówienia. Dane te przetwarzane są na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli realizacja zamówienia wiąże się z utworzeniem dla Ciebie konta użytkownika w ramach mojej platformy szkoleniowej, w każdej chwili możesz zalogować się do tego konta, zmodyfikować dane osobowe zawarte w profilu użytkownika, jak również usunąć konto, przy czym usunięcie konta nie doprowadzi do usunięcia danych z mojej bazy, jako że dane te przetwarzane są na potrzeby archiwalne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą w wyniku złożenia zamówienia umową.

W każdej chwili możesz zażądać, żebym przedstawiła Ci, jakie informacje związane z zamówieniem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przechowywane są w mojej bazie. Masz również prawo otrzymać te informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przesłać te informacje innemu administratorowi lub żądać, żebym przesłała, o ile jest to technicznie możliwe innemu administratorowi.

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – szczegóły

Przesyłając reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Przetwarzam w tym przypadku Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przechowywane są w celach archiwalnych wraz z dokumentacją księgową i usuwane są po upływie okresu, przez który jestem na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązana przechowywać dokumentację księgową.

Realizacja obowiązków podatkowych – szczegóły

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane są w celu wywiązywania się z ciążących na mnie obowiązków podatkowo-księgowo-rozliczeniowych, takich jak wystawianie faktur, prowadzenie księgowości, raportowanie do urzędów skarbowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi.

Dokumentacja księgowa przechowywane jest przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Archiwum – szczegóły

Część Twoich danych osobowych przechowywana jest w celach archiwalnych zgodnie ze szczegółowymi opisami w ramach każdego omówionego powyżej celu przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przechowywania danych w ramach archiwum jest mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Archiwum funkcjonuje na potrzeby:

 1. wywiązania się z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej,
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 3. zapewnienia sobie możliwości, zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z RODO, wykazania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na moich stronach internetowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację stron internetowych.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jestem w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat w celach analitycznych i statystycznych, wyłączając pliki cookies odpowiednich narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Marketing własny – szczegóły

Prowadzę działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jestem w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat w celach marketingowych, wyłączając pliki cookies odpowiednich narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. Ja również z takich usług korzystam. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca poczty e-mail, który przechowuje dane na serwerze skrzynki pocztowej,
 • dostawca oprogramowania, takiego jak system fakturowy, newsletterowy, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być udostępniane urzędom skarbowym w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych, księgowych i sprawozdawczych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich?

Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jedynie Informacje Anonimowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich.

Czy korzystam z profilowania?

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Owszem, korzystam z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważam, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcam Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

Podkreślam, że w ramach narzędzi, z których korzystam mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  prawo wniesienia
 • skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@izabela-mrochen.eu. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Moje strony internetowej, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Daję Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu moich stron internetowych. Zaimplementowałam specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, utrzymywanie sesji po zalogowaniu itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach moich stron internetowych funkcjonują następujące skrypty zewnętrzne:

 • Google Analytics,
 • Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences),
 • Facebook Connect,
 • YouTube.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.

Podkreślam, że w ramach Google Analytics mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jestem w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences) – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, korzystam z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na stronie, zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikuję poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania: wyświetlenie zawartości określonej strony, przejście pomiędzy podstronami, dokonanie zakupu, wypełnienie określonego formularza.

Informacje gromadzone przez Pixel Facebooka mogą być przeze mnie wykorzystywane również w celach analizy Twoich zachować podejmowanych na moich stronach i optymalizacji zawartości tych stron pod kątem efektywności oraz doświadczenia użytkownika, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jestem w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk Facebooka mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki udostępniane przez serwis Facebook, którego dostawcą jest Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA. Wykorzystuję te wtyczki, żeby poprawić Twoje doświadczenie związane z korzystaniem z mojej strony, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka przesyła do administratora serwisu Facebook informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu Facebook wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości serwisu Facebook na stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Informacje te są dla mnie anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Ponadto, nie mam jakiegokolwiek wglądu w te informacje. Są one przetwarzane jedynie „w tle” w związku z funkcjonowaniem wtyczek.

Administrator serwisu Facebook wykorzystuje część informacji gromadzonych przez wtyczki, aby personalizować warunki oglądania moich stron. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią moją stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratora serwisu Facebook w jego własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez serwis Facebook. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności serwisu Facebook.

Wtyczki gromadzą i przekazują informacje do Facebooka nawet wtedy, gdy przeglądasz moje strony nie będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do Facebooka, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na moich stronach do Twojego profilu na Facebooku.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi na Facebooku, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na moich stronach, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez Facebooka informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w polityce prywatności Facebooka.

YouTube – szczegóły

Na moich stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z moich stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Odtwarzacz YouTube gromadzi pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Informacje te są dla mnie anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Ponadto, nie mam jakiegokolwiek wglądu w te informacje. Są one przetwarzane jedynie „w tle” w związku z funkcjonowaniem odtwarzacza.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na moich stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w regulaminie YouTube.

Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach moich stron internetowych?

Tak, korzystam z narzędzi zewnętrznych, które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych na temat Twoich aktywności na moich stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzam tych informacji również tutaj.

Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystam z Facebook Ads, dzięki któremu mogę kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach moich stron. Narzędzie to zostało szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich (Facebook Pixel), dlatego nie powtarzam tych informacji również tutaj.

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • Google Analytics Opt-Out,
 • ustawienia prywatności Google,
 • ustawienia prywatności Facebooka.

Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres biuro@izabela-mrochen.eu.

Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli posiadasz indywidualne konto użytkownika, o każdej zmianie otrzymasz informację na adres e-mail przypisany do tego konta. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności dostępne są w każdej chwili do wglądu.

Scroll to Top