O mnie

Certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej

dr Izabela Mrochen

Zdjęcie portretowe Izabela Mrochen

Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Ślaski w Katowicach), certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0. W latach 2009 – 2020 adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, IJRiT, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Swoje zainteresowania skupia wokół lokalizacji stron internetowych, narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), dostępności treści na stronach www, tworzeniem napisów do filmów oraz spektakli i widowisk multimedialnych z audiodeskrypcją.

Od kilku lat członek grupy roboczej ds. zasobów internetu oraz członek grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych (od sierpnia 2018) przy Ministerstwie Cyfryzacji (od 2020 roku govtech przy KPRM). 

Od 2011 roku, jako certyfikowany trener, prowadzi warsztaty z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Translation). Propagator i inicjator kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, zorganizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2014 – 2015. Współautor „Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą opublikowano w maju 2013 roku oraz „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020”. Inicjator i współautor projektu Dostępność Budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu.

Od 2016 roku certyfikowany ekspert i audytor stron www. Certyfikat nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Za wkład w propagowanie dobrych praktyk i promowanie włączenia cyfrowego nominowana w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności w kwietniu 2018 roku. W 2019 roku Laureatka Listy 100 wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych.

Od kilku lat prowadzi warsztaty i seminaria przybliżając tematykę cyberprzestrzeni w zakresie użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami kultury oraz uczelniami.

Więcej na temat inicjatyw w zakresie dostępności cyfrowej

Scroll to Top