I Dni Dostępności Cyfrowej

Dostępni cyfrowo w każdej dziedzinie

I Dni Dostępności Cyfrowej

W ramach I DDC, 25 maja 2015 roku, przedstawiono ciekawe tematy w trakcie prelekcji oraz odbyły się praktyczne warsztaty w laboratorium komputerowym.

I Dni Dostępności Cyfrowej

Program I DDC

Piktogram. WCAG. W tle trener dostępności i uczestnicy szkolenia.

Seminarium I DDC

Seminarium – Dostępni Cyfrowo w każdej dziedzinie
CINIBA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na seminarium oraz warsztaty
promujące i przybliżające tematykę równych szans i dobrych praktyk.

Program Dni Dostępności Cyfrowej

09:00 – 09:10

Powitanie Uczestników Seminarium

09.10 – 09.30

Cyfrowa rzeczywistość – czytelność informacji
dr Izabela Mrochen
, Wydział  Filologiczny,  Zakład Językoznawstwa Stosowanego
i Translatoryki, Uniwersytet Śląski, laureatka  konkursu „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015”

09.30 – 09.55

Wsparcie eIntegracji i cyfrowego włączenia dojrzałych Polaków dla dobra całego   społeczeństwa
mgr Maciej Orawski
, Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

09.55 – 10.15

Dzwięk  sztuki – z audiodeskrypcją w cyfrowym świecie
mgr Barbara Szymańska
,  Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok

10.15 – 10.35

Responsoryczność a audiodeskrypcja w warunkach przeżyć krytycznych
mgr Michał Paluch
, Prezes Stowarzyszenia Transgranicznego
Centrum Wolontariatu w Cieszynie, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10.35 – 11.00

Panel dyskusyjny

11.00 – 11.20

Jak technologia likwiduje bariery?
mgr Marcin Serweciński
, Dyrektor ds. Informatyzaji, Uniwersytet Śląski,

Gabriela Wilczyńska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Śląski

11.20 – 11.40

Biblioteka cyfrowa dostępna dla każdego
mgr Jadwiga Witek
, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice

11.40 – 12.00

Aspekty prawno-organizacyjne i techniczne w infoekologicznym zarządzaniu informacją
mgr inż. Andrzej Koziara
,
Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

12.00 – 12.20

Dostępny Internet. Cyfrowy świat niewidomych
dr inż. Przemysław Kudłacik
, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
Uniwersytet Śląski, współpracownik Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, Ośrodek Wsparcia Edukacji Osób z Dysfunkcją Wzroku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

10.35 – 11.00

Panel dyskusyjny – zamknięcie seminarium

13.00 – 14.00

Zapoznanie uczestników seminarium z technologiami asystującymi, które ułatwiają korzystanie osobom z dysfunkcjami z zasobów biblioteki CINIBA

Warsztaty I DDC

Warsztaty część 1

09.00 – 11.00

Udostępnianie treści nietekstowych w przestrzeni cyfrowejdr Izabela Mrochen
Krótki opis warsztatów: uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania deskrypcji do grafiki, zdjęć, obrazów umieszczonych w e-podręcznikach, gazetach cyfrowych, materiałach promocyjnych i edukacyjnych. 

Warsztaty część 2

11.30 – 12.30

Technologie asystujące – odczytanie wiadomości tekstowejinż. Sebastian Depta, Konsultant ds. Dostępności, redaktor Polskiej Akademii Dostępności w latach 2014 – 2018, Słuchacz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Włączenie Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Krótki opis warsztatów: w
 trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane technologie asystujące, które wspomagają osoby z dysfunkcją wzroku w odbiorze informacji umieszczonej w przestrzeni cyfrowej.

Scroll to Top