Webinary DDC w maju 2020

Wykłady online przybliżające zasady dostępności cyfrowej

Program webinarów DDC w maju 2020

Wprowadzenie do standardów w zakresie dostępności cyfrowej

Webinar obejmuje wprowadzenie do standardów dostępności tj Standard EN 301 549, WCAG oraz Dyrektywa UE 2016/2102. Uczestnicy spotkania zapoznają się z wymaganiami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. W trakcie wykładu omówione zostaną zasady, wytyczne i Kryteria Sukcesu WCAG.

Termin: 2 maja 2020r. (sobota) godz. 16:00 – 17:00

Piktogram DDC 1 Webinar

Poprawne zastosowanie koloru tekstu i elementów graficznych

Tematyka wykładu będzie skupiała się wokół poprawnego zastosowania współczynnika kontrastu nie tylko treści tekstowej w stosunku do tła ale również elementów graficznych w stosunku do treści i tła. 

Termin:9 maja 2020r. (sobota) godz. 16:00 – 17:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Alternatywa tekstowa

W trakcie wykładu zostaną wprowadzone podstawowe strategie dodawania alternatywy tekstowej. Ponadto uczestnicy zapoznają się z tzw. The Alt Decision Tree.

Termin:16 maja 2020r. (sobota) godz. 16:00 – 17:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Piktogram DDC 3 Webinar
Piktogram DDC 4 Webinar

Dostępne elementy multimedialne

Wykład przybliży najważniejsze zasady przygotowania elementów multimedialnych tj. film, nagrania w formacie MP3, itp. w taki sposób aby materiały audio i wideo były dostępne dla osób korzystających z technologii asystujących (czytniki ekranu) oraz dla osób niedosłyszących, słabosłyszących i głuchych.

Termin:23 maja 2020r. (sobota) godz. 16:00 – 17:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Zasady przygotowania dostępnych dokumentów cyfrowych

W trakcie wykładu szczególna uwaga będzie zwrócona na poprawne przygotowanie dokumentów cyfrowych, które są jednym z najważniejszych elementów umieszczanych na stronach internetowych.

Termin:30 maja 2020r. (sobota) godz. 16:00 – 17:00

Wykład prowadzony jest na komunikatorze ZOOM.

Scroll to Top