Webinar 5 DDC

Zasady przygotowania dostępnych dokumentów cyfrowych

Zaproszenie na Webinar 5 DDC

Krótkie wprowadzenie do tematyki webinaru

Termin: wykład otwarty odbędzie się 30 maja 2020r. (sobota) w godzinach od 16:00 do 17:00

Cel: zaznajomienie z podstawowymi zasadami tworzenia dokumentów cyfrowych zgodnie ze Standardem EN 301 549 oraz WCAG. Wprowadzenie do poprawnej nawigacji, współczynnika kontrastu tekstu oraz elementów graficznych (np. tabele, wykresy) oraz sposobu dodawanie tekstu alternatywnego do grafiki.  

Dla kogo: każda osoba zainteresowana problematyką poprawnego przygotowania materiałów cyfrowych, stron internetowych oraz elementów multimedialnych zgodnie z zasadą dobrych praktyk

Tematyka

  • główne założenia Konsorcjum W3C w odniesieniu do dostępności dokumentów cyfrowych
  • poprawna nawigacja (logiczna kolejność nagłówków, okno nawigacji, spis treści)
  • elementy pływające
  • dodawanie tekstu alternatywnego do grafiki
  • inspekcja dokumentu (sprawdzanie poziomu dostępności w dokumentach MsOffice)
  • konwertowanie do formatu PDF

Logowanie:

Link do logowania do webinaru na komunikatorze ZOOM zostanie udostępniony poniżej w dniu 30 maja 2020r. o godzinie 15:00. Proszę się logować w godzinach 15:30 – 16:00.

Prawa autorskie: Zawartość prezentacji oraz sposób przekazywania informacji w formie audio i wideo jest objęta prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, nagrywanie i powielanie materiałów bez zgody autora zabronione.

Webinar współorganizowany wraz z grupą Edukacja dla Dostępności (EdD)

Logotyp Edukacja dla Dostępności
Scroll to Top