Webinar 2 DDC

Poprawne zastosowanie koloru tekstu i elementów graficznych

Plakat zaproszenie na webinar 2 DDC

Krótkie wprowadzenie do tematyki webinaru

Termin: wykład otwarty odbędzie się 9 maja 2020r. (sobota) w godzinach od 16:00 do 17:00

Cel: zaznajomienie z zasadami stosowania poprawnego współczynnika kontrastu tekstu do tła, linków w stosunku do tła i tekstu oraz kontrastu elementów graficznych. Dodatkowo wprowadzenie najbardziej popularnych narzędzi do badania kontrastu. 

Dla kogo: każda osoba zainteresowana problematyką poprawnego przygotowania materiałów cyfrowych, stron internetowych oraz elementów multimedialnych zgodnie z zasadą dobrych praktyk

Tematyka

  • główne założenia Konsorcjum W3C w odniesieniu do dostępności
  • poprawny dobór czcionki (typ, wielkość, kolor)
  • problemy z rozróżnianiem koloru tzw. ślepota barw
  • współczynnik kontrastu
  • elementy tekstowe i nietekstowe
  • narzędzia ułatwiające sprawdzanie współczynnika kontrastu

Logowanie:

Link do logowania do webinaru na komunikatorze ZOOM zostanie udostępniony poniżej w dniu 9 maja 2020r. o godzinie 15:00. Proszę się logować w godzinach 15:30 – 16:00.

Prawa autorskie: Zawartość prezentacji oraz sposób przekazywania informacji w formie audio i wideo jest objęta prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, nagrywanie i powielanie materiałów bez zgody autora zabronione.

Webinar współorganizowany wraz z grupą Edukacja dla Dostępności (EdD)

Logotyp Edukacja dla Dostępności
Scroll to Top