Niezbędnik WCAG

Dostępni cyfrowo w każdej dziedzinie

Zdalne nauczanie, e-learning, informacje w formie cyfrowej muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności cyfrowej. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zsadami.

Piktogram. WCAG. W tle trener dostępności i uczestnicy szkolenia.

Typografia

Najważniejsze elementy typografii wpływające na dostępność informacji tekstowej.

Multimedia

Krótki poradnik w jaki sposób udostępnić treści multimedialne na stronach internetowych.

Poprawny kontrast

Podstawowe wiadomości na temat prawidłowego współczynnika kontrastu elementów tekstowych i graficznych.

Dostępne obrazy

Wprowadzenie do sposobu dodawania tekstu alternatywnego do elementów nietekstowych.

Język migowy

Najważniejsze sposoby tworzenia treści dostępnych cyfrowo dla osób głuchych, niedosłyszących i słabosłyszących.

Media społecznościowe

Krótki poradnik tworzenia dostępnej treści w mediach społecznościowych m.in. na Facebooku.

Scroll to Top