III Dni Dostępności Cyfrowej

Integracja w sporcie i turystyce

III Dni Dostępności Cyfrowej

W ramach III DDC, 6 października 2017 roku, przedstawiono ciekawe tematy w trakcie prelekcji oraz odbyły się praktyczne warsztaty w laboratorium komputerowym.

III Dni Dostępności Cyfrowej

Program III DDC

Piktogram. WCAG. W tle trener dostępności i uczestnicy szkolenia.

Seminarium III DDC

Uniwersytet widzi, słyszy, pomaga – integracja w sporcie i turystyce

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” 
zapraszają na kolejne seminarium oraz warsztaty promujące i przybliżające tematykę równych szans i dobrych praktyk.
Patronat honorowy:  

prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

oraz

Marek Plura
Wiceprzewodniczący Intergrupy ds. ON Parlamentu Europejskiego w Brukseli 

10.00 – 10.15

Powitanie Uczestników Seminarium – dr Izabela Mrochen, pomysłodawca i inicjator wydarzenia, Uniwersytet Śląski

10.15 – 10.45

Włączenie cyfrowe – sport, turystyka i środowisko cyfrowe
dr Izabela Mrochen, Wydział  Filologiczny, Zakład Językoznawstwa
Stosowanego i Translatoryki, Uniwersytet Śląski, inicjator i pomysłodawca Dni Dostępności Cyfrowej

10.45 – 11.10

Kluby Kibica Niepełnosprawnego
mgr Michał Fitas, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, Wrocław

11.15 – 11.35

Judo – więcej niż sport dostępny dla wszystkich
dr Grzegorz Służałek
, Trener Judo Klasy Mistrzowskiej 3 Dan, 
Klub Sportowy KS Budowlani Sosnowiec

11.40 – 12.00

Cyfrowe przetwarzanie danych w turystyce wsparciem osób niepełnosprawnych 
dr Tomasz Szewc
, Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania

12.00 – 12.25

Couchsurfing jako sposób poznawania świata przez niewidomych 
Paweł Masarczyk, Wydział  Filologiczny,
Instytut Kultur i Literatur Angielskich, Filologia Angielska: Kultura-media-Translacja

12.25 – 12.50

Przerwa kawowa

12.50 – 13.40

Wsiądź do pociągu …- podróż bez barier 
mgr Piotr Czarnota, PKP ICC   

13.40 – 14.00

Blind Football
mgr Martin Jung,
Klub Sportowy Tyniecka NWP KrakówPrzerwa kawowa

14.00 – 14.20

Wykluczenie cyfrowe – Word Press 
mgr Łukasz Folda
, Specjalista ds. multimediów i projektów internetowych, www.rubisco.pro

14.20 – 14.50

Panel dyskusyjny – zamknięcie seminarium

15.00 – 17.45

Zapoznanie uczestników seminarium z zasadami WCAG 2.0
w trakcie warsztatu  w pracowni komputerowej

Warsztaty III DDC

Warsztaty część 1

15.00 – 16.15

Usłyszeć i zobaczyć – obraz i tekst w środowisku cyfrowymdr Izabela Mrochen
Krótki opis warsztatów: uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem dodawania alternatywy tekstowej do ilustracji, obrazu, zdjęcia, wykresu, itp w dokumentach w formacie doc/docx/ppt/pdf. Ponadto każdy uczestnik sprawdzi poprawność zastosowania atrybutu w kodzie HTML

Warsztaty część 2

16.30 –17.45

Multimedia w cyberprzestrzeni – film, animacja, komiks, infografika interaktywnadr Izabela Mrochen
Krótki opis warsztatów: w trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane techniki poprawnego przygotowania wersji tekstowej w postaci transkrypcji oraz audiodeskrypcji w oparciu o zasady WCAG 2.0 rekomendowane przez Konsorcjum W3C. Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne przygotują krótkie opisy do interaktywnej infografiki zaprojektowanej samodzielnie na platformie cyfrowej. Ćwiczenia wprowadzą uczestników w świat dobrych praktyk i przygotowanie materiałów zdygitalizowanych w taki sposób aby ułatwić odbiór informacji poprzez zastosowanie technologii asystującej tj czytniki tekstu.

Uwaga: warsztaty odbywają się w sali komputerowej 2.54, I piętro, segment pomarańczowy, Budynek Neofilologii w Sosnowcu, ul.Gen. Grota Roweckiego 5)
6 października 2017 (piątek) odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania dostępnych gier komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz warsztat wprowadzający do poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od kwietnia 2012 roku.
Scroll to Top